Skip to main content

Overexpression of S100A4 is closely associated with the progression and prognosis of gastric cancer in young patients.

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
PubMed Central
by Cho, Hanbyoul; Chung, Joon-Yong; Song, Kwon-Ho; Noh, Kyung Hee; Kim, Bo Wook; Chung, Eun Joo; Ylaya, Kris; Kim, Jin Hee; Kim, Tae Woo; Hewitt, Stephen M; Kim, Jae-Hoon
texts
eye 51
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4125689
PubMed Central
by Lin, Rui Jun; Lubpairee, Tarinee; Liu, Kelly Y; Anderson, Donald W; Durham, Scott; Poh, Catherine F
texts
eye 24
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3651247
PubMed Central
by Wang, Yuan-Yu; Li, Li; Zhao, Zhong-Sheng; Wang, Yong-Xiang; Ye, Zai-Yuan; Tao, Hou-Quan
texts
eye 27
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3850006
PubMed Central
by Xie, Jing; Li, Ping; Gao, Hui-feng; Qian, Jian-xin; Yuan, Ling-Yan; Wang, Jie-jun
texts
eye 22
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3984425
PubMed Central
texts
eye 23
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3541118
PubMed Central
by Zhang, Luan-Jing; Wang, Ke-Bing; Liu, Long-shan; Chen, Lian-zhou; Peng, Bao-Gang; Liang, Li-Jian; Li, Zhi; Xue, Ling; Li, Wen; Xia, Jing-Tang
texts
eye 24
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4133629
PubMed Central
by Li, Huan; Guo, Ling; Chen, Shu-Wei; Zhao, Xiao-Hui; Zhuang, Shi-Min; Wang, Li-Ping; Song, Li-Bing; Song, Ming
texts
eye 25
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3480894
PubMed Central
by Liao, Wen-Ting; Feng, Yan; Li, Men-Lin; Liu, Guang-Lin; Li, Man-Zhi; Zeng, Mu-Sheng; Song, Li-Bing
texts
eye 21
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4013325
PubMed Central
by Chu, Dake; Zhu, Shaojun; Li, Jipeng; ji, Gang; Wang, Weizhong; Wu, Guosheng; Zheng, Jianyong
texts
eye 41
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4076217
PubMed Central
by Li, Xiao-shan; Xu, Qing; Fu, Xiang-yang; Luo, Wei-sheng
texts
eye 40
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4160299